Wspólne ukraińsko-polskie szkolenie

                                                                                                          

Zgodnie z założeniami projektu “STYMULOWANIE ROZWOJU TURYSTYKI W REGIONIE KARPACKIM POPRZEZ POPRAWĘ USŁUG I BEZPIECZEŃSTWA TURYSTÓW", w dniach 24 czerwca do 3 lipca 2013 r, z inicjatywy organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Przewodników Górskich "Rowiń" (SPG "Rowiń") we współpracy z partnerami projektu:

  • Lwowskiej Wojewódzkiej Kontrolno-Ratowniczej Służby Związku Turystyczno-Sportowego Ukrainy;
  • Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego, Oddział Im Dr. Orłowicza W Przemyślu (Rp);
  • Górskiego Oczotniczego Pogotowia Ratunkowego, Grupa Bieszczadzka (Rp);
  • Lwowskiego Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki;

Rozpoczęto prowadzenie kilkudniowych szkoleń dla pracowników punktów ratowniczych i przewodników górskich z terenu pogranicza ukraina - polska. Projekt jest współfinansowany przez  unię europejską w ramach programu współpracy transgranicznej polska-białoruś-ukraina 2007-2013

.

Zgodnie z programem, dla uczestników szkolenia, zaplanowano i szczegółowo opracowano teoretyczne i praktyczne zajęcia.
Szkolenie teoretyczne będzie prowadzone w oparciu o nowopowstałe, w ramach wyżej wymienionego projektu, centrum szkoleniowe dla pracowników służby ratowniczej i górskich przewodników turystycznych, które znajduje się we wsi Dołhe w województwie Lwowskim. Uczestnicy usłyszą wykłady na temat: Historia i organizacja turystyki górskiej w Karpatach Wschodnich; Turystyka w terenach przygranicznych; Przewodnictwo górskie; Organizacja przepraw; Bezpieczeństwo w górach; Organizacja pracy służb ratowniczych; Prowadzenie operacji poszukiwawczo ratowniczych w górach; Ratownictwo na górskich rzekach i zbiornikach wodnych; itp.
Swoje praktyczne umiejętności uczestnicy szkolenia będą mogli przetestować / poprawić podczas następujących wycieczek: Homiak (1546 m), Siniak (1666 m), Howerla (2061 m) i jezioro Niesamowite, Paraszka (1268 m) i wodospad Hurkało.


Zdjęcie

Informacja prasowa № 6